Mottók

Ami ízetlen, az nem szükségszerűen ártalmatlan. A korlátoltság nem veszélytelen.
A kor bizonyos mértékig bölccsé teszi az embert.
Lehetetlenség, hogy ha az alap rendetlen, fölötte rendes legyen az épület.
Amit nehezen találsz,
Azt könnyen felismered.
Első szabály a csalódás elkerülésére: csökkentsd az elvárásaidat.
Beszéddel ugyan nem lehet a világot megváltoztatni.
Attól, hogy nem látjuk a szelet, még láthatjuk a szél erejét.
Könnyebb kívül maradni, mint kiszállni.
Aki nem tud üvölteni, nem leli meg falkáját.
Gondolj ki mindent a magad számára, s nem lesz, mi félrevezessen.
Egy jól kisöpört szív legyőzhetetlen erődítménnyé válik.
A múltnak is volt keserűsége, s a jelenvaló kornak is van öröme.
A bölcs:
hátrahúzódik, ezért halad,
nem őrzi magát, ezért megmarad.
Amit nem félünk elveszíteni, azt sohse bírtuk, és bírni nem kívántuk.
Az idő és a gyakorlás egyenlő az eredménnyel.
Felnőtté nem az életkora teszi az embert, hanem a viselkedése.
A gondolatot és tetteket mérföldek választják el.
Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, hogy az árnyékod görbe!
Gyertyára sem vet
rossz fényt az, hogy fogyton fogy:
amíg világít.