Mottók

Aki nem érti hallgatásod, valószínűleg nem értené szavaid sem.
Mit ér a szép virág gyümölcs nélkül?

Mit a bölcsesség a bézárt ajakban?
Az életben a valódi biztonság nem más, mint az élet bizonytalanságának élvezete.
A szeszélyesség gyakran végződik tönkremenéssel.
Hogy mi az árulás, azt a tett dátuma dönti el.
A zseni megrendülve hallgatja a mennydörgést, a dilettáns túl akarja kiabálni.
Az a világ baja, hogy mindenki jót akar, de másképpen.
Kedvesebb legyen a különös, mint a tiszteletre méltó.
A dolgoknak is megvan a maguk élete, csak fel kell ébreszteni a lelküket.
Sohase kaptam, el hát sohse vettem.
Nincs olyan megrakott szekér, amelyre nem fér fel még egy villával.
A bölcs élet a tettrekészség és a szemlélődés elegye.
Az óvatosság az önzés bizalmas ügynöke.
Az elérhetőt el lehet érni, az elérhetetlenből nem lehet kiábrándulni.
Az ember nem tesz egyebet, mint folyton hazatér.
Aki sokat tud, és nem él aszerint, elveszett.
A megszokás mindennel kibékít bennünket.
A bölcs szíve túlcsordul, de száját csukva tartja.
Van egy pillanat, mindig van egy pillanat, amikor engedhetsz vagy ellenállhatsz.