Mottók

Az életben nincsenek garanciák, csak lehetőségek.
Aki az első gomblyukat elvéti, végig be nem gombolkozhatik.
Nincs olyan megbízhatatlan tenger, mint a népszerűség.
Jobb, ha vacsora nélkül fekszel le, mint ha adóssággal ébredsz.
A befejezetlen munka csak hiábavaló munka.
Mindent a maga idejében
kell megcselekedni,
nem gyáván utólag
okosnak lenni.
Az irigység gyom a barátság kertjében.
Minden vitát megnyersz, amit el sem kezdesz.
Úgy dolgozzál, mintha örökké élnél. Úgy imádkozzál, mintha mindjárt meghalnál!
Az úti célunkból kitűnik, honnan jöttünk.
Jobb, ha egy száj mögé vannak rejtve a titkok.
Ahol az elme talán vonakodik meggyőződni, mindig talál tápot kételyeinek!
A megaláztatás ellen az egyetlen védelem az alázat.
Amikor sóhajtasz, elveszítesz egy parányi örömöt.
A láng magamagának nem olyan fényes, mint akinek világít: ép így a bölcs is.
Aki fiataltól kér tanácsot, az készüljön fel a veszteségekre.
Nem tesz semmi oly engedékennyé, mint a gyomor nyugalma.
Aki üvegházban él, ne dobálózzon kövekkel!
A büszkeség a kudarc hírnöke!
Senki sem haszontalan ezen a világon (...), aki enyhíti valaki más terhét.